Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for Strategisk Varmeplan 2022-2030

Favrskov Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at varmeplanen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Favrskov Kommune har 30. maj 2023 vedtaget Strategisk Varmeplan 2022-2030, som blandt andet udpeger potentielle nye fjernvarmeområder i kommunen.

Favrskov Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at varmeplanen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at den derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Screeningsafgørelsen er truffet efter §10 i bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet efter reglerne i varmeforsyningslovens § 26, stk.1.

Evt. klager skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at myndigheden har meddelt screeningsafgørelsen - dvs. senest 29. juni 202

Du kan læse hele afgørelsen her

Afgørelse
01.
jun.
2023
29.
jun.
2023
Høringer for hele kommunen
Planer