Afgørelse om ikke VVM pligt og godkendelse af anmeldelse om skovrejsning på matr. nr. 16f Lyngå By, Lyngå

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 16f Lyngå By, Lyngå, som fremgår af kortudsnit i afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 16f Lyngå By, Lyngå, som fremgår af kortudsnit i afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Du kan læse afgørelsen her

Afgørelse
30.
okt.
2023
27.
nov.
2023
8370 Hadsten
Skovrejsning