Afgørelse om revurdering af Kap. 5 godkendelsen af svinebruget på Røngevej 3, 8860 Ulstrup

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om revurdering af svinebruget Røngevej 3, 8860 Ulstrup.

Favrskov Kommune afgør på baggrund af den gennemførte revurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af nærmere fastsatte vilkår og påbud, fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
21.
sep.
2023
19.
okt.
2023
8860 Ulstrup
Landbrug