Afgørelse om revurdering af § 12 miljøgodkendelsen meddelt 31. august 2012 og tillæg til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Stougårdsvej 13, 8860 Ulstrup

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om revurdering af husdyrbruget Stougårdsvej 13, 8860 Ulstrup.

Favrskov Kommune afgør på baggrund af den gennemførte revurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af nærmere fastsatte vilkår og påbud, fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Klagefristen er 31. oktober 2023

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
03.
okt.
2023
31.
okt.
2023
8860 Ulstrup
Landbrug