Afgørelse om at skovrejsning på del af matr. nr. 1aa Hagsholm Hgd., Houlbjerg ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM -pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 1aa Hagsholm Hgd., Houlbjerg, som fremgår af denne afgørelse, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 1aa Hagsholm Hgd., Houlbjerg, som fremgår af denne afgørelse, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Afgørelsen kan læses her

Afgørelse
22.
nov.
2022
20.
dec.
2022
8870 Langå
Skovrejsning