Afgørelse om at skovrejsning på del af matr. nr. 1n og 1t Løjstrup Hgd., Laurbjerg ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at skovrejsningsområdet på matr.nr. 1n Løjstrup Hgd., Laurbjerg og 1t Løjstrup Hgd., Laurbjerg, som fremgår af afgørelsens kort, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at skovrejsningsområdet på matr.nr. 1n Løjstrup Hgd., Laurbjerg og 1t Løjstrup Hgd., Laurbjerg, som fremgår af afgørelsens kort, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Læse hele afgørelsen her

Afgørelse
29.
sep.
2022
27.
okt.
2022
8870 Langå
Skovrejsning