Afgørelse om at skovrejsning på del af matr. nr. 6h Rigtrup By, Voldum ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM-pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 6h Rigtrup By, Voldum, som fremgår af kort i afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 6h Rigtrup By, Voldum, som fremgår af kort i afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023). 

Læs afgørelsen på dette link.

Afgørelse
24.
jan.
2023
21.
feb.
2023
8370 Hadsten
Skovrejsning