Afgørelse om at skovrejsning på Feltengård ikke er omfattet af krav Miljøvurdering (VVM-pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet ved Feltengård beliggende på 10g Galten By, Nr. Galten, matr.nr. 13ø Galten By, Nr. Galten, matr. nr. 1aa Galten By, Nr. Galten, matr. nr. 1ab Galten By, Nr. Galten og matr. nr. 13ø Galten By, Nr. Galten, som fremgår af kortudsnit i afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet ved Feltengård beliggende på 10g Galten By, Nr. Galten, matr.nr. 13ø Galten By, Nr. Galten, matr. nr. 1aa Galten By, Nr. Galten, matr. nr. 1ab Galten By, Nr. Galten og matr. nr. 13ø Galten By, Nr. Galten, som fremgår af kortudsnit i afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, 
idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Du kan løse afgørelse her.

Afgørelse
11.
okt.
2023
08.
nov.
2023
8370 Hadsten
Skovrejsning