Afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 11h Aidt By, Aidt ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at skovrejsningsområdet på matr.nr. 11h Aidt By, Aidt, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at skovrejsningsområdet på matr.nr. 11h Aidt By, Aidt, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Læs afgørelsen her

Afgørelse
21.
mar.
2022
18.
apr.
2022
8881 Thorsø
Skovrejsning