Afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 19p Haurum By, Haurum ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM pligt)

Favrskov Kommune har 8. september 2021 modtaget revideret ansøgning om etablering af skov på et ca. 7,46 ha stort areal, beliggende på matr.nr. 19p Haurum By, Haurum.

Samlet set er det Favrskov Kommunes vurdering, at skovrejsningsprojektet ikke vurderes at medføre væsentlig negativ påvirkning på arter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Du kan læse se afgørelsen, bilag samt klagevejledning her.

Afgørelse
29.
sep.
2021
27.
okt.
2021
8450 Hammel
Skovrejsning