Afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 1a Haurum By, Haurum og 1r Haurum By, Haurum ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM-pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 1a Haurum By, Haurum og 1r Haurum By, Haurum, som fremgår af afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 1a Haurum By, Haurum og 1r Haurum By, Haurum, som fremgår af afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Du kan læse afgørelsen her. 

Afgørelse
28.
apr.
2023
26.
maj.
2023
8870 Langå
Skovrejsning