Afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 31a Hadbjerg By, Hadbjerg ikke er omfattet af krav Miljøvurdering (VVM-pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 31a Hadbjerg By, Hadbjerg, som fremgår af afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 31a Hadbjerg By, Hadbjerg, som fremgår af afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelse
25.
aug.
2023
22.
sep.
2023
8370 Hadsten
Skovrejsning