Afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 3k Svejstrup By, Lyngå ikke er omfattet af krav Miljøvurdering (VVM-pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at skovrejsningsområdet, som fremgår af ovenstående kort, på matr.nr. 3k Svejstrup By, Lyngå, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at skovrejsningsområdet, som fremgår af ovenstående kort, på matr.nr. 3k Svejstrup By, Lyngå, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
27.
sep.
2022
25.
okt.
2022
8370 Hadsten
Skovrejsning