Afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 6a Thorsø By, Thorsø ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at skovrejsningsområdet, som fremgår af nedenstående kort, på matr.nr. 6a Thorsø By, Thorsø, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at skovrejsningsområdet, som fremgår af nedenstående kort, på matr.nr. 6a Thorsø By, Thorsø, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
12.
nov.
2021
10.
dec.
2021
8881 Thorsø
Skovrejsning