Afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 6c Hvorslev By, Hvorslev ikke er omfattet af krav Miljøvurdering (VVM-pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 6c Hvorslev By, Hvorslev, som fremgår af kort i afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 6c Hvorslev By, Hvorslev, som fremgår af kort i afgørelsen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Læs afgørelsen på dette link.

Afgørelse
05.
apr.
2023
03.
maj.
2023
8860 Ulstrup
Skovrejsning