Afgørelse om at skovrejsningsprojektet på matr. nr. 19d Norring By, Foldby ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM-pligt)

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 19d Norring By, Foldby, som fremgår af kort i vedhæftede afgørelse, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr.
19d Norring By, Foldby, som fremgår af kort i vedhæftede afgørelse, ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet 
skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse 
nr. 973 af 25. juni 2020).

Afgørelsen kan læses her

Afgørelse
30.
sep.
2022
28.
okt.
2022
8382 Hinnerup
Skovrejsning