Afgørelse om, at § 11 godkendelsen på fjerkræbruget Randersvej 56, 8370 Hadsten ikke skal revurderes

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur, er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Randersvej 56 kan frafaldes.

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur, er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Randersvej 56 kan frafaldes.

Afgørelsen er givet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Miljøgodkendelsen fortsætter således uændret indtil der eventuelt søges om at der må foretages godkendelsespligtige ændringer på ejendommen.

Det er vigtigt at bemærke at vilkårene i § 11 godkendelsen fortsat skal overholdes.

Hele afgørelsen kan læses her

Afgørelse
11.
mar.
2022
11.
mar.
2022
8370 Hadsten
Landbrug