Afgørelse om, at § 11 godkendelsen på husdyrbruget Stenhøjvej 3, 8450 Hammel ikke skal revurderes

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur, er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Stenhøjvej 3 kan frafaldes.

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur, er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Stenhøjvej 3 kan frafaldes.

Afgørelsen er givet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Miljøgodkendelsen fortsætter således uændret indtil der eventuelt søges om, at der må foretages godkendelsespligtige ændringer på ejendommen.

Det er vigtigt at bemærke at vilkårene i § 11 godkendelsen fortsat skal overholdes.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
15.
mar.
2022
15.
mar.
2022
8450 Hammel
Landbrug