Afgørelse om, at § 11 godkendelsen på kvægbruget Tjærbækvej 5, 8870 Langå ikke skal revurderes

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Tjærbækvej 5 kan frafaldes.

Afgørelse om, at § 11 godkendelsen på kvægbruget Tjærbækvej 5, 8870 Langå ikke skal revurderes

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Tjærbækvej 5 kan frafaldes.

Afgørelsen er givet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Miljøgodkendelsen fortsætter således uændret indtil der eventuelt søges om at der må foretages godkendelsespligtige ændringer på ejendommen.

Det er vigtigt at bemærke at vilkårene i § 11 godkendelsen fortsat skal overholdes.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
10.
mar.
2022
10.
mar.
2022
8870 Langå
Landbrug