Afgørelse om, at § 12 godkendelsen, af kvægbruget Sall Skovvej 11, 8450 Hammel ikke skal revurderes

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur, er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Sall Skovvej 11 kan frafaldes.

På baggrund af beregning af totaldepositionen er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Sall Skovvej 11 kan frafaldes.

Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Miljøgodkendelsen fortsætter således uændret indtil I eventuelt søger om at foretage godkendelsespligtige ændringer på ejendommen.

Det er vigtigt at bemærke, at vilkårene i § 12 godkendelsen fortsat skal overholdes.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
06.
jul.
2022
06.
jul.
2022
8450 Hammel
Landbrug