Afgørelse om, at § 12 godkendelsen, samt efterfølgende tillæg af svinebruget Lådnehøjvej 8, 8860 Ulstrup ikke skal revurderes

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur, er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen og tillægget af husdyrbruget Lådnehøjvej 8 kan frafaldes.

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur, er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen og tillægget af husdyrbruget Lådnehøjvej 8 kan frafaldes.

Afgørelsen er givet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Miljøgodkendelsen fortsætter således uændret indtil der eventuelt søges om at der må foretages godkendelsespligtige ændringer på ejendommen.

Det er vigtigt at bemærke, at vilkårene i tillægget til § 12 godkendelsen fortsat skal overholdes.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
15.
mar.
2022
15.
mar.
2022
8860 Ulstrup
Landbrug