Afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af husdyrbruget på Ringsøhøjvej 16, 8860 Ulstrup

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af husdyrbruget på Ringsøhøjvej 16, 8860 Ulstrup

Tilladelsen er en ny samlet tilladelse af husdyrbruget. Tilladelsen omfatter en udvidelse af produktionsarealet fra 160 m2 til 369 m2. Det tillades, at der går ”alle kvæg, Heste, Får og Geder” på 249 m2 produktionsareal i bygning 5, og på 120 m2 produktionsareal i bygning 6. Ved ”alle kvæg, Heste, Får og Geder” forstås både ammekvæg og malkekvæg, Heste, Får og Geder, samt dyr af begge køn og alle aldre. Staldsystemet skal fortsat være dybstrøelse.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen. Klagefrist er 25. oktober 2023.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
27.
sep.
2023
25.
okt.
2023
8860 Ulstrup
Landbrug