Afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af kvægbruget Futtingvej 4, 8881 Thorsø

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af kvægbruget på Futtingvej 4, 8881 Thorsø

Tilladelsen er en ny samlet tilladelse af husdyrbruget. Tilladelsen omfatter en udvidelse af produktionsarealet fra 1.310 m2 til 1.998 m2. Samt en eksisterende møddingsplads på 200 m2 og en eksisterende gyllebeholder på 2.500 m3. Det tillades, at der må gå dyr fra den såkaldte flexgruppe ”Alle kvæg” på 1.114 m2 produktionsareal i staldene ”1. Kostald” og ”5. Ny ædeplads”. Og at der må gå dyr fra flexgruppen ”Alle kvæg, heste, får og geder” på 884 m2 produktionsareal i ”2. Opdrætsstald/gl lade” og i ”3. Sygebokse”.

Ved produktionsareal forstås det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
08.
nov.
2022
06.
dec.
2022
8881 Thorsø
Landbrug