Afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af kvægbruget på Skørringvej 50, 8472 Sporup

Tilladelsen er en ny samlet tilladelse af husdyrbruget. Tilladelsen omfatter i alt 3.269 m2 produktionsareal i staldene samt 2 eksisterende gyllebeholdere. Det tillades, at der går ”Alle kvæg” i alle stalde. Ved dyretypen ”Alle kvæg” forstås både ammekvæg og malkekvæg, samt kvæg af begge køn og alle aldre.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget – med de stillede vilkår – ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Se hele afgørelsen om § 16 b miljøtilladelse af husdyrbruget Skørringvej 50, 8472 Sporup her

Afgørelse
08.
maj.
2023
05.
jun.
2023
8472 Sporup
Landbrug