Afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af svinebrug på Røgenvej 60, 8472 Sporup

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af svinebruget Røgenvej 60, 8472 Sporup. Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af svinebruget Røgenvej 60, 8472 Sporup.

Det tillades, at der går slagtesvin på 255 m2 produktionsareal i stald ”Slagtesvin”, og flexgruppe ”Slagtesvin og smågrise” på 360 m2 produktionsareal i stald ”Slagtesvin2”. Tilladelsen omfatter desuden en eksisterende gyllebeholder på 960 m3. I stald ”Slagtesvin2” vil der blive etableret gyllekøling, effekten af kølingen vil resultere i en gennemsnitlig reduktion i ammoniakemissionen fra stald ”Slagtesvin2” på 25,7 %. Der er samlet set tale om et produktionsareal på i alt 615 m2.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelser

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
01.
mar.
2022
29.
mar.
2022
8472 Sporup
Landbrug