Afgørelse om § 16a miljøgodkendelse af kvægbrug på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel

Med denne afgørelse gives der godkendelse til at opføre en ny kostald og en ny gyllebeholder.

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af husdyrbruget. Der gives godkendelse til de to eksisterende
stalde samt godkendelse til at opføre en ny kostald nord for de eksisterende stalde. Der gives desuden
godkendelse til at opføre en gyllebeholder med teltoverdækning, uden tilknytning til det eksisterende anlæg.
Beholderen placeres på hjørnet ved Sall Skovvej og Vestagervej. Det såkaldte produktionsareal, hvor der
kan opstaldes dyr, bliver øget fra 3.932 m2 til 6.362 m2

Der meddeles desuden dispensation fra naboskel. Afstanden fra den nye stald til nabomatriklen, tilhørende ejendommen Vestagervej 65, bliver 8 meter, afstandskravet på 30 meter til skel, er derfor ikke opfyldt. Favrskov Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation fra afstandskravet, da boligen på nabomatriklen er placeret langt fra stalden og der ikke er andre velegnede placeringer til stalden.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
03.
jan.
2023
31.
jan.
2023
8450 Hammel
Landbrug