Afgørelse om § 16a miljøgodkendelse af svinebrug på Hallingvej 4, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16a miljøtilladelse af svinebruget på Hallingvej 4, 8370 Hadsten

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af husdyrbruget. Godkendelsen af svinebruget omfatter produktionsarealer på i alt 3.833 m2. Der skal ikke opføres nye bygninger. Der er søgt om godkendelse af et bestemt produktionsareal frem for et bestemt antal dyr. Godkendelsen omfatter desuden to gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 822 m2.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget – med de stillede vilkår – ikke vil medføre væsentlige
miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
14.
feb.
2023
14.
mar.
2023
8370 Hadsten
Landbrug