Afgørelse om § 16a miljøgodkendelse af svinebrug på Løjstrupvej 12A, 8870 Langå

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 a miljøgodkendelse af svinebrug på Løjstrupvej 12A, 8870 Langå

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af husdyrbruget. Ud over eksisterende godkendte stalde, godkendes en klimacontainer med et grundareal på 83 m2 med et produktionsareal på 67 m2, som blev opstillet i 2017. Derudover godkendes der et skift i enkelte stalde fra slagtesvin til smågrise. Samlet omfatter godkendelsen, i ansøgt drift, produktionsarealer på 3.814 m2 til smågrise og 468 m2 til slagtesvin.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
20.
sep.
2023
18.
okt.
2023
8870 Langå
Landbrug