Afgørelse om § 16a miljøgodkendelse af svinebruget på Hammelvej 163, 8870 Langå

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16a miljøgodkendelse af svinebruget på Hammelvej 163, 8870 Langå

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af husdyrbruget. Godkendelsen af svinebruget omfatter en udvidelse af produktionsarealet fra 1.572 m2 til 1.811 m2 til slagtesvin. Godkendelsen omfatter også to gyllebeholdere med i alt 1.438 m2 overflade. Der er søgt om godkendelse af et bestemt produktionsareal frem for antallet af dyr. Dermed bliver der mulighed for at udvide dyreholdet også i den eksisterende stald. Der skal ikke opføres nye bygninger. Men der vil blive etableret teltoverdækning på begge gyllebeholdere.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget med de stillede vilkår ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
05.
dec.
2022
02.
jan.
2023
8870 Langå
Landbrug