Afgørelse om § 16a miljøtilladelse af kvægbrug på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 a miljøgodkendelse af kvægbruget Sall Skovvej 11, 8450 Hammel

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af kvægbruget. Der er to eksisterende kostalde og der opføres en ny kostald. Godkendelsen omfatter i alt 6.218 m2 produktionsareal i staldene. Samt en eksisterende gyllebeholder med et overfladeareal på 756 m2. Der godkendes ikke nye gyllebeholdere.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

 

 

Afgørelse
02.
nov.
2023
30.
nov.
2023
8450 Hammel
Landbrug