Afgørelse om, at § 33 godkendelsen, af svinebruget Klintrup Hedevej 15, 8472 Sporup ikke skal revurderes

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur, er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Klintrup Hedevej 15 kan frafaldes.

På baggrund af en beregning af totaldepositionen fra ejendommen på Kategori 1- og 2-natur, er det Favrskov Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Klintrup Hedevej 15 kan frafaldes.

Afgørelsen er givet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Miljøgodkendelsen fortsætter således uændret indtil der eventuelt søges om at der må foretages godkendelsespligtige ændringer på ejendommen.

Det er vigtigt at bemærke, at vilkårene i afgørelsen om revurdering fra 2014 fortsat skal overholdes.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
17.
mar.
2022
17.
mar.
2022
8472 Sporup
Landbrug