Annoncering af ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse - Voldum Vandværk

Voldum Vandværk har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning.

Voldum Vandværk har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning.

Vandværket har en tilladelse til indvinding op til 55.000 m³ årligt. Der ønskes fortsat en tilladelse på 55.000 m³ pr. år.

Indvindingen skal fortsat foregå fra eksisterende boringer DGU nr. 69.467 og 69.272 beliggende på matrikel nr. 19e Voldum By, Voldum.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes senest 26. oktober 2021 pr. mail til sabi@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att. Grundvand.

 

Afgørelse
05.
okt.
2021
26.
okt.
2021
8370 Hadsten
Grundvand