Annoncering af ansøgning om vandindvindingstilladelse til markvanding

Peter Lund Johansen har søgt om tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra to eksisterende boringer på matrikel nr. 6a Gerning By, Gerning. Der er ansøgt om en tilladelse på 76.000 m³ pr. år.

Peter Lund Johansen har søgt om tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra to eksisterende boringer.

Der ønskes en tilladelse på 76.000 m³ pr. år.

Indvindingen skal foregå fra boringen DGU nr. 67.745 og 67.914 beliggende på matrikel nr. 6a Gerning By, Gerning.


Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til thau@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 ATT. Grundvand senest den 12. juli 2023.

Annoncering
21.
jun.
2023
12.
jul.
2023
8850 Bjerringbro
Grundvand