Ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse

Hadbjerg Vandværk har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning. Vandværket har pt. en tilladelse til indvinding af 120.000 m³ årligt. Der ønskes fortsat en tilladelse på 120.000 m³ pr. år.

Hadbjerg Vandværk har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning. Vandværket har pt. en tilladelse til indvinding af 120.000 m³ årligt. Der ønskes fortsat en tilladelse på 120.000 m³ pr. år.

Indvindingen skal fortsat foregå fra eksisterende boringer DGU nr. 79.1278, 79.1265 og 79.1507 beliggende på matrikel nr. 33b Hadbjerg By, Hadbjerg og 1i Hadbjerg By, Hadbjerg.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til sabi@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 ATT. Grundvand.

Offentliggjort 11. august 2021 - Frist for indsigelse 1. september 2021.

Annoncering
11.
aug.
2021
01.
sep.
2021
8370 Hadsten
Grundvand