Ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til markvanding

Indvindingen skal fortsat foregå fra eksisterende boring DGU nr. 78.697 beliggende på matrikel nr. 19a Voldby By, Voldby.

Indvindingen skal fortsat foregå fra eksisterende boring DGU nr. 78.697 beliggende på matrikel nr. 19a Voldby By, Voldby.

Jørgen Würtz har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding. Der ønskes fortsat en tilladelse på 45.000 m³ pr. år. Indvindingen skal fortsat foregå fra eksisterende boring DGU nr. 78.697 beliggende på matrikel nr. 19a Voldby By, Voldby.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til sabi@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup ATT. Grundvand.

Offentliggjort 16. august 2021 - Frist for indsigelse 6. september 2021

Afgørelse
16.
aug.
2021
06.
sep.
2021
8450 Hammel
Grundvand