Ansøgning om § 16a miljøgodkendelse af svineproduktion på Hammelvej 163, 8870 Langå

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet i eksisterende bygninger på Hammelvej 163, 8870 Langå.

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet i eksisterende bygninger på Hammelvej 163, 8870 Langå.

Kommunen udarbejder et udkast til godkendelse. Alle har ret til at se udkastet og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder visse organisationer og foreninger har ret til at se og kommentere sagens akter og udkastet til godkendelse.

Eventuelle spørgsmål, anmodning om at se sagens akter og bemærkninger til ansøgningen sendes til Favrskov Kommune. Frist for bemærkninger til ansøgningen er 1. juli 2022. Når der er et udkast til godkendelsen klar, sender kommunen besked om, at udkastet kan findes på hjemmesiden. For at blive orienteret om at udkastet er klar, skal man senest den 1. juli 2022 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til landbrug@favrskov.dk.

Læs hele for-offentliggørelsen her

For-offentliggørelse
17.
jun.
2022
01.
jul.
2022
8870 Langå
Landbrug