Ansøgning om § 16a miljøgodkendelse af svineproduktion Røgenvej 40, 8472 Sporup

Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse til svinebrug, Røgenvej 40, 8472 Sporup Offentliggjort 10. november 2023 – Frist for henvendelser vedr. sagen er 1. december 2023

For-offentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse til svinebrug Røgenvej 40, 8472 Sporup

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at ændre miljøgodkendelsen af dyreholdet på Røgenvej 40, 8472 Sporup.

Der søges om § 16 a godkendelse af eksisterende stalde. Staldene skal ikke udvides. Produktionsarealet er 1.538 m2 til slagtesvin. Det ansøgte indebærer en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år og er et IE-husdyrbrug med flere en 2.000 stipladser til slagtesvin.

Inden ændringen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter § 16a i husdyrbrugloven. Godkendelsen indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet.

Kommunen udarbejder et udkast til godkendelse, alle har ret til at se udkastet og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder visse organisationer og foreninger har ret til at se og kommentere sagens akter og udkastet til godkendelse.

Eventuelle spørgsmål, anmodning om at se sagens akter og bemærkninger til ansøgningen sendes til Favrskov Kommune. Frist for bemærkninger til ansøgningen er 1. december 2023.

Når der er et udkast til godkendelsen klar, sender kommunen besked om, at udkastet kan findes på hjemmesiden. For at blive orienteret om at udkastet er klar, skal man senest den 1. december 2023 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til landbrug@favrskov.dk.

For-offentliggørelse
10.
nov.
2023
01.
dec.
2023
8472 Sporup
Landbrug