Ansøgning om vandindvindingstilladelse til markvanding

Indvindingen skal foregå fra boring DGU nr. 67.1774 beliggende på matrikel nr. 4a Rønge By, Sdr. Vinge.

Michael Hougaard har søgt om tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding. Der ønskes en tilladelse på 43.000 m³ pr. år.

Indvindingen skal foregå fra boring DGU nr. 67.1774 beliggende på matrikel nr. 4a Rønge By, Sdr. Vinge.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til thau@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Att. Grundvand.

Afgørelse
17.
sep.
2021
08.
okt.
2021
8860 Ulstrup
Grundvand