Boretilladelse til markvandingsboring øst for Brundtvej 7, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune har meddelt boretilladelse til Wefri A/S umiddelbart øst for Brundtvej 7, 8370 Hadsten.

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til at Wefri A/S kan etablere en boring til markvanding af 100 hektar i området omkring Brundtvej 5, 8370 Hadsten. Boringens placeringen vil være på matrikel nr. 12a Lyngå by, Lyngå, som ejes af ansøger.

Der er samtidig foretaget en screening efter miljøvurderingsloven.

Boretilladelsen og screening kan læses her

Afgørelse
09.
nov.
2023
07.
dec.
2023
8370 Hadsten
Grundvand