Debatoplæg for boligområde ved Højagergaard nord for Laurbjerg

Plan og Landdistriktsudvalget har 6. oktober 2022 godkendt at udsende et debatoplæg om en udviklingsplan for et nyt boligområde ved Højagergaard nord for Laurbjerg til indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning af området.

Baggrund for offentlig debat

Kommunen har fra en projektudvikler modtaget et oplæg til en udviklingsplan for ejendommen Højagergaard, Nørregade 36 i Laurbjerg. Udviklingsplanen foreslår etablering af et nyt boligområde fordelt på to etaper beliggende henholdsvis nord og syd for Hammelvej. Første etape udgør 8,83 ha. med plads til 96 boliger og anden etape udgør 10,97 ha. med plads til 68 boliger. Samlet i alt 164 boliger. I begge etaper ønskes boliger opført som en kombination af tæt-lave og åben-lave boliger. Det eksisterende stutteri med tilhørende bygninger og anlæg bevares.

Realiseringen af udviklingsplanen forudsætter, at der kan tilvejebringes det nødvendige planmæssige grundlag ved udlæg af en kommuneplanramme til boligformål dækkende ejendommens areal og efterfølgende udarbejdelse af en lokalplan for området.

I henhold til planlovens § 23 c skal kommunen, i forbindelse med større ændringer af kommuneplanen, indkalde ideer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet.

Offentlighedsperiode

Debatoplægget er fremlagt i offentlig høring i 4 uger i perioden fra 1. november til 29. november 2022.

Se debatoplæg for boligområde ved Højagergaard nord for Laurbjerg her

Debatoplægget kan altid findes på www.plandata.dk 

Evt. skriftlige bemærkninger til debatoplægget skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 29. november 2022. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk.

Høring
01.
nov.
2022
29.
nov.
2022
8870 Langå
Planer