Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til regulering- og restaureringsprojekt i Lilleåen ved Hadsten

Favrskov Kommune meddeler hermed dispensation til regulerings- og restaureringsprojekt i Lilleåen ved Hadsten.

Favrskov kommune har modtaget en ansøgning om dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til et projekt i Lilleåen ved Hadsten.

Favrskov Kommune meddeler hermed dispensation til regulerings- og restaureringsprojekt i Lilleåen ved Hadsten.

Afgørelsen kan ses her

Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 23. maj 2022. Vejledning til klage fremgår af afgørelsen.

Afgørelse
25.
apr.
2022
23.
maj.
2022
8370 Hadsten
Natur og vandløb