Dispensation for § 3 i Naturbeskyttelsesloven til etablering af bro over Lilleå til afgræsning af eng

Der meddeles hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsning af Lilleå med bro mellem mat. nr. 10t, Lerbjerg By, Lerbjerg og 3t, Svejstrup By, Lyngå. Krydsningen vil blive foretaget mellem vandløbsstation 21800 og 22000.

Der meddeles hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsning af Lilleå med bro mellem mat. nr. 10t, Lerbjerg By, Lerbjerg og 3t, Svejstrup By, Lyngå.

Krydsningen vil blive foretaget mellem vandløbsstation 21800 og 22000.

Læs dispensationen her

Afgørelse
03.
dec.
2021
31.
dec.
2021
8370 Hadsten
Natur og vandløb