Dispensation for § 3 i Naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Søndre Vinge Bæk

Der meddeles hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af et sandfang i det § 3 naturbeskyttede vandløb på mat. nr. 1ak, Ulstrup Hgd, Sdr. Vinge.

Der meddeles hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af et sandfang i det § 3 naturbeskyttede vandløb på mat. nr. 1ak, Ulstrup Hgd, Sdr. Vinge.

Klagefristen er 30 dage og udløber 18. januar 2022.

Du kan læse afgørelsen her (pdf).

Afgørelse
20.
dec.
2021
18.
jan.
2022
8860 Ulstrup
Natur og vandløb