Fornyet indvindingstilladelse, Hinnerup Vandværk

Favrskov Kommune har meddelt fornyet indvindingstilladelse til Hinnerup Vandværk.

Favrskov Kommune har meddelt fornyet indvindingstilladelse til Hinnerup Vandværk. 
Den tilladte indvindingsmængde er på 445.000 m³ pr. år, hvilket er uændret i forhold til tidligere tilladelse.
Indvindingen foregår fra eksisterende boringer beliggende på matr. nr. 16al og 101 Grundfør By, Grundfør.

Der er samtidig foretaget en screening efter miljøvurderingsloven.

Indvindingstilldeleden kan læses her

Bilag 1 - Oversigtskort kan ses her 

Bilag 2 - VVM Screening kan læses her 

Afgørelse
20.
dec.
2023
17.
jan.
2024
8382 Hinnerup
Grundvand