Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse til ændring af svinebrug, Hallingvej 4, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at ændre dyreholdet på Hallingvej 4, 8370 Hadsten.

Der søges om § 16 a godkendelse af eksisterende stalde. Staldene skal ikke udvides. Produktionsarealet er 3.812 m2 til svin. Det ansøgte indebærer en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år og er et IE-husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til slagtesvin.

Inden ændringen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter § 16a i husdyrbrugloven. Godkendelsen indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet.

Kommunen udarbejder et udkast til godkendelse, alle har ret til at se udkastet og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder visse organisationer og foreninger har ret til at se og kommentere sagens akter og udkastet til godkendelse.

Eventuelle spørgsmål, anmodning om at se sagens akter og bemærkninger til ansøgningen sendes til Favrskov Kommune. Frist for bemærkninger til ansøgningen er 7. december 2022. Når der er et udkast til godkendelsen klar, sender kommunen besked om, at udkastet kan findes på hjemmesiden. For at blive orienteret om at udkastet er klar, skal man senest den 7. december 2022 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til landbrug@favrskov.dk.

For-offentliggørelse
15.
nov.
2022
07.
dec.
2022
8370 Hadsten
Landbrug