Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbruget, Sall Skovvej 11, 8450 Hammel

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre en ny kostald på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel.

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre en ny kostald på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel.

Der søges om § 16a godkendelse til opførsel af en ny kostald på ca. 3.800 m2 samt godkendelse til fortsat brug af de to eksisterende stalde.

Inden udvidelsen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter § 16a i husdyrbrugloven, da det ansøgte indebærer en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år. Godkendelsen skal indeholde en vurdering af projektets virkninger på miljøet.

Kommunen udarbejder et udkast til godkendelse. Alle har ret til at se udkastet og enhver, der berøres af afgørelsen, herunder visse organisationer og foreninger, har ret til at se og kommentere sagens akter samt udkastet til godkendelse.

Eventuelle spørgsmål, anmodning om at se sagens akter og bemærkninger til ansøgningen sendes til Favrskov Kommune. Frist for bemærkninger til ansøgningen er 7. oktober 2022.

Når der er et udkast til godkendelsen klar, sender kommunen besked om, at udkastet kan findes på hjemmesiden. For at blive orienteret om, at udkastet er klar, skal man senest den 7. oktober 2022 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til landbrug@favrskov.dk.

For-offentliggørelse
16.
sep.
2022
07.
okt.
2022
8450 Hammel
Landbrug