Forslag til Helhedsplan for Laurbjerg

Byrådet fremlægger forslag til Helhedsplan for Laurbjerg i offentlig høring.

Byrådet fremlægger forslag til Helhedsplan for Laurbjerg i offentlig høring.

Formålet med helhedsplanen er at fastlægge en retning for den overordnede fremtidige udvikling af Laurbjerg. De endelige bestemmelser og rammer for byen fastlægges i Kommuneplanen og i den konkrete lokalplanlægning.

Helhedsplanen for Laurbjerg skal fungere som en ramme om byens udvikling. Planen rummer ideer til indsatser, der skal gøre byen mere velfungerende og attraktiv.

Indsatserne skal medvirke til at styrke bylivet og skabe mødesteder, fremme sammenhæng og integrere Lilleåen og naturområderne omkring Laurbjerg i byen. Formålet er at styrke bykvaliteten og tiltrække bosætning og private investeringer i udviklingen af byen.

Helhedsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i fem fokusområder:

  • Byudvikling
  • Rekreative forbindelser
  • Forskønnelse
  • Lilleåskolen
  • Genåbning af stationen

En helhedsplan er en ikke-lovbunden plantype. Helhedsplanen har ikke i sig selv retsvirkning for ejere og brugere inden for planområdet. En helhedsplan er samtidig ikke omfattet af særlige krav til form. En Helhedsplan er et planlægningsredskab for kommunen og en formidling af de overordnede tanker og visioner for udviklingen af et område.

Borgermøde

Mandag 21. juni kl.18.30-20.30 afholder Favrskov Kommune borgermøde i Laurbjerg Hallen, hvor planen vil blive præsenteret. Hvis den aktuelle Coronasituation ikke muliggør afviklingen af et fysisk møde, afvikles borgermødet virtuelt.

Offentlig høring

Forslag til Helhedsplan for Laurbjerg er fremlagt i offentlig høring indtil 22. juli 2021.

Evt. skriftlige bemærkninger til forslag til Helhedsplan for Laurbjerg skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 22. juli 2021. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af planforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Høring
27.
maj.
2021
22.
jul.
2021
8870 Langå
Planer