Forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategien 2040, ”Favrskov – et godt sted at leve i en foranderlig verden”

Byrådet fremlægger hermed Forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategien 2040 ”Favrskov – et godt sted at leve i en foranderlig verden” i offentlig hørring.

Denne strategi udtrykker Byrådets mål for en bæredygtig fysisk planlægning og fungerer samtidig som et oplæg til den kommende revision af kommuneplanen.

Der bliver afholdt et livestreamet borgermøde 20. november kl. 19.00 fra Byrådssalen. Her præsenteres strategiforslaget og borgere og interessenter har mulighed for at stille spørgsmål til strategiforslaget.

Bemærkninger til strategiforslaget og ideer og forslag til revision af kommuneplanen skal være Favrskov Kommune i hænde senest 3. januar 2024 enten via mail plan@favrskov.dk eller via post Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Du kan læse mere om strategien på favrskov.dk/planstrategi. Her finder du også mere om hvordan du stiller spørgsmål til borgermødet.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af planforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Høring
02.
nov.
2023
03.
jan.
2024
Hele kommunen
Politikker og strategier