Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplanen

Tillægget omfatter 3 kloakoplande og 3 regnvandsbassiner i nyt boligområde nord for Nordmarken i Lading.

Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplanen er fremlagt i høring fra 30. juni til 25. august 2022.

Tillægget omfatter 3 kloakoplande og 3 regnvandsbassiner i nyt boligområde nord for Nordmarken i Lading.

Læs forslag til tillæg nr. 2 her

Bemærkninger til tillægget kan sendes til Favrskov Kommune senest 25. august 2022. Du kan indsende dine bemærkninger pr. mail til spildevandjord@favrskov.dk eller pr. post til Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Att: Team Spildevand

Der er desuden truffet afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillægget. Afgørelsen kan påklages senest 28. juli 2022 i henhold til klagevejledningen i afgørelsen.

Læs afgørelsen her

 

Høring
30.
jun.
2022
25.
aug.
2022
Høringer for hele kommunen
Spildevand