Forslag til tillæg nr. 21 til spildevandsplanen

Tillægget omfatter udvidelse af erhvervsområde ved Kappa i Søften med nyt kloakopland SØF39 og etablering af regnvandsbassin.

Forslag til tillæg nr. 21 til spildevandsplanen er fremlagt i høring fra 9. september til 4. november 2021.

Tillægget omfatter udvidelse af erhvervsområde ved Kappa i Søften med nyt kloakopland SØF39 og etablering af regnvandsbassin.

Bemærkninger til tillægget kan sendes til Favrskov Kommune senest 4. november 2021. Bemærkninger kan sendes på mail til favrskov@favrskov.dk eller pr. post til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att: Natur og Miljø.

Der er desuden truffet afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillægget. Afgørelsen kan påklages senest 7. oktober 2021 i henhold til klagevejledningen i afgørelsen.

Se den gældende Spildevandsplan 2013 og alle tillæg her

Høring
09.
sep.
2021
04.
nov.
2021
8382 Hinnerup
Spildevand